Privacy Statement
Deze Privacy Statement is over al onze producten, facturen, offertes, en overige diensten die Evohost verleent, actief
de PDF versie van onze Privacy Statement, kunt u hier vinden.

De privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Evohost binnen de websites omgaat met de door u verstrekte persoonsgebonden informatie. Alle persoonsgebonden gegevens die door Evohost wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een of andere manier openbaar gemaakt worden. Wij garanderen u dat de informatie die u ons geeft, met de grootste mogelijke zorg behandeld zal worden.

1. Het verzamelen van persoonlijke gegevens


U kunt de inhoud van onze websites bekijken zonder dat u daarvoor persoonsgebonden informatie hoeft prijs te geven. In enkele gevallen kunt u er natuurlijk voor kiezen ons deze informatie te geven, bijvoorbeeld wanneer u additionele informatie wilt opvragen. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld. Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. Evohost gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsuitvoering (status bestellingen, facturering en informatie over Evohost)

2. Gebruik en openbaarmaking


Wanneer wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie niet verhuren, verkopen of openbaar maken aan derden. Behalve aan uw (potentiŽle) werkgever Ė in geval u daar op voorhand toestemming voor hebt gegeven, u redelijkerwijs zou mogen verwachten dat deze informatie met de (potentiŽle) werkgever zou worden gedeeld, dan wel in het geval wij wettelijk verplicht zijn dergelijke informatie te openbaren.

3. Cookies en het automatisch verzamelen van gegevens


Op deze site worden cookies gebruikt om het gebruik van de website persoonlijker te maken. Het voornaamste doel van de cookies is om u tijd en moeite te besparen. De cookies worden bij het afsluiten van uw browser verwijderd, en worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke informatie.

4. Log files


Wij gebruiken deze statische informatie om onze websites te optimaliseren daar waar het gaat om gebruiksvriendelijkheid.

5. Veiligheid


Wij garanderen optimale discretie daar waar het gaat om uw persoonsgebonden informatie. Om dit in de praktijk te kunnen brengen, heeft Evohost passende technische en organisatorische maatregelen genomen. We hebben een veiligheidsbeleid, regels en software om de persoonsgebonden gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen:
* Ongeautoriseerde toegang
* Onzorgvuldig gebruik of openbaarmaking
* Ongeautoriseerde wijzingen
* Onrechtvaardige vernietiging of toevallig verlies


Alle werknemers van Evohost en de door haar gecontracteerde leveranciers, die toegang hebben tot, en het betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgebonden informatie, zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Wij verzekeren u dat uw persoonsgebonden informatie niet zal worden gedeeld met overheidsinstanties en Ėautoriteiten, tenzij een en ander bij wet of andere valide bepaling wordt verplicht.